Oy T. Stenbacka Ab

Stenbacka är ett grossist- och agenturföretag som har verkat inom den el-tekniska branschen i över 50 år. Vi levererar råmaterial, produkter och tillbehör för industri, reparationsverkstäder, underhåll och grossister inom den el-tekniska branschen. Som enda företag i Finland har vi egen tillverkning av kolborstar för elmotorer. Stenbackas försäljningsorganisation marknadsför hela koncernens produkter i Finland. Sålunda kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva produkt- och servicepaket genom en och samma kontaktperson.

Kopparns råvarutillägg 10/2019

5,84 € / kg, moms 0 %

Kopparnas råvarutillägg – historia

10_2019