SWG deltar i år för första gången med en egen avdelning i Coil Winding mässan (CWIEME) i Berlin.

Hjärtligt välkommen på besök!

CWIEME Berlin